znak zapytania

„?” – konkurs

Kategoria:

Nagrodę w konkursie zdobywa Patrycja Słodownik.

Gratuluję!


Mam dla Was konkurs, w którym do wygrania jest egzemplarz książki…!

 

znak zapytania

Co należy zrobić, żeby ją wygrać!?

Więcej szczegółów znajdziecie w ogólnych zasadach konkursu.


 Ogólne zasady (regulamin konkursu):

- Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl.

- Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

- Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

- Konkurs trwa od 19.07.2016r. do czasu odgadnięcia książki spod znaku zapytania.

– W konkursie do wygrania jest jeden egzemplarz książki.

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl) swojej propozycji tytułu oraz autora/autorów książki, która jest ukryta pod znakiem zapytania.

– Uczestnik konkursu tylko raz dziennie może napisać swoją propozycję.

- Codziennie na stronie zazyjkultury.pl oraz profilu Facebook będzie odkrywana kolejna część okładki oraz podawana podpowiedź odnośnie książki.

- Kto pierwszy odgadnie tytuł oraz autora/autorów książki zdobywa nagrodę.

- Nagroda zostanie wysłana najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzcy (licząc wyłącznie dni robocze).

- Nagroda nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

- Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

- Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

- Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl


PIERWSZA PODPOWIEDŹ

1


DRUGA PODPOWIEDŹ

Ilość stron: 584 / Kategoria: Fantastyka, fantasy

Autor: redakcja

19.07.2016