sport-bieg

Na miejsca, gotowi, start! – nagrodzeni w konkursie.

Kategoria:

Rozwiązanie konkursu.

Zwycięzcami w konkursie „Biegiem po kulturę” zostają

Bieganie_dla_poczatkujacych_i_zaawansowanych_3D

BEATA KANDZIA

dieta-i-treningEMILIA PAWŁOWSKA

Losowanie video znajdziecie poniżejstrzałka
Bieg

Zwycięzcom gratuluję oraz dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w zabawie.
Zapraszam do następnego konkursu, który ukaże się już niebawem :-)

Osoby nagrodzone, proszone są o wiadomość kontakt@zazyjkultury.pl


Zapraszam do udziału w konkursie pod hasłem „Biegiem po kulturę”!

Tym razem coś dla osób, które chcą zacząć biegać i bezpiecznie trenować, które mają już doświadczenie i pragną osiągać coraz lepsze rezultaty, to również dla osób, które zauważają, że silna wola i ciężki trening fizyczny nie wystarcza, by osiągnąć maksimum możliwości sportowych!

Nagrodami w konkursie są książki:

 Bieganie_dla_poczatkujacych_i_zaawansowanych_3D

OPIS:

http://dev.aniwo.pl/zazyjkultury.pl/bieganie-dla-poczatkujacych-i-zaawansowanych/

dieta-i-trening

OPIS:

http://www.samosedno.com.pl/dieta-i-trening-jak-zdrowo-budowac-sile-i-wytrzymalosc,1407.html

 

Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy napisać pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl) hasło „Biegiem po kulturę

 

Zapraszam!

Więcej szczegółów znajdziecie w ogólnych zasadach konkursu.


 Ogólne zasady (regulamin konkursu):

- Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl.

– Fundatorem nagród jest www.samosedno.com.pl/

- Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

- W konkursie do wygrania jest jeden egzemplarz książki

Bieganie dla początkujących i zaawansowanych - Grzegorz Rogóż

oraz jeden egzemplarz książki

Dieta i trening. Jak zdrowo budować siłę i wytrzymałość – Katarzyna Biłous

- Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

- Konkurs trwa od 07.06.2016r. do 17.06.2016r. do godziny 20.00

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pod konkursowym wpisem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl) hasła „Biegiem po kulturę

Aby wygrać należy mieć trochę szczęścia podczas losowania
– wyłonienie zwycięzcy konkursu nastąpi przez video losowanie

– laureaci zostaną wyłonieni przez stronę zazyjkultury.pl w drodze jednego losowania.
Pierwsze losowanie będzie dotyczyło książki

Bieganie dla początkujących i zaawansowanych - Grzegorz Rogóż

drugie

Dieta i trening. Jak zdrowo budować siłę i wytrzymałość -Katarzyna Biłous

– Wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej 3 dni od zakończenia konkursu.

- Nagrody zostaną rozesłane najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzców (licząc wyłącznie dni robocze).

- Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

- Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

- Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

- Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Autor: redakcja

22.06.2016