konkurs-zazyjkultury

Zażyj literatury – konkurs – wyniki!

Kategoria:

Wynik konkursu „zażyj literatury”.

Książkę Agnieszki Opolskiej pt. „Anna May” wygrywa Aneta Adamczuk!
Drugą nagrodę, książkę Marty Szarejko, Renaty Radłowska (…) pt. „Odwaga jest kobietą” zdobywa Barbara Cimoch.

wyniki

Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w zabawie i zapraszam do następnego konkursu, który ukaże się już niebawem :-)

Osoby nagrodzone, proszone są o wiadomość kontakt@zazyjkultury.pl


 

W związku z trwającą V edycją LITERACKIEGO DEBIUTU ROKU przygotowałem dla Was konkurs!

Główną nagrodą jest powieść Agnieszki Opolskiej pt. „Anna May” (ubiegłoroczna zwyciężczyni).

konkurs-zazyjkultury

Co należy zrobić!?
1) napisz pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl) hasło „zażyj literatury”
2) udostępnij link konkursowy na swoim profilu.

To wszystko :-)


 Ogólne zasady (regulamin konkursu):

- Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl.

– Fundatorem nagród jest  strona zazyjkultury.pl

- Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

- W konkursie do wygrania jest jeden egzemplarz książki Agnieszki Opolskiej pt. „Anna May” (główna nagroda) oraz jeden egzemplarz książki Marty Szarejko, Renaty Radłowska (…) pt. Odwaga jest kobietą” (druga nagroda).

- Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

- Konkurs trwa od 14.03.2016r. do 03.04.2016r. do godziny 15.00

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest

1) napisanie pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl) hasła „zażyj literatury”
2) udostępnienie linka konkursowego na swoim profilu.

Wyłonienie zwycięzcy konkursu nastąpi przez video losowanie

– laureaci zostaną wyłonieni przez stronę zazyjkultury.pl w drodze losowania.
Odbędą się dwa losowania, po jednym do każdej z nagród.

– Wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej 3 dni od zakończenia konkursu.

- Nagrody zostaną rozesłane najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzców (licząc wyłącznie dni robocze).

- Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

- Uczestnik konkursu może wybrać film oraz uzasadnić swój wybór tylko jeden raz.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

- Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

- Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

- Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Autor: redakcja

05.04.2016