film-background-1007306_1280

Filmowy konkurs! – wynik.

Kategoria:

Wynik konkursu.

Film na DVD pt. „KRÓL ŻYCIA” wygrali

- Piotr Przeździecki
– Joanna Szreder
– Michał Mielnik

Film na DVD pt. „KARBALA” wygrali

- Harald Gawron
– Paulina Wiśnicka
– Anna Kulawik

Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w zabawie i zapraszam do następnego konkursu, który ukaże się już niebawem :-)

Osoby nagrodzone, proszone są o wiadomość kontakt@zazyjkultury.pl


 Mogliście przeczytać recenzję, wywiady teraz możecie wygrać płyty z filmami.

film-background-1007306_1280

Nagrodami w konkursie są
3 płyty DVD z filmem „KRÓL ŻYCIA”

3 płyty DVD z filmem „KARBALA”

Co zrobić, by wygrać?
Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu!


Ogólne zasady (regulamin konkursu):

- Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl.

– Fundatorem nagród jest Agora S.A

- Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

- W konkursie do wygrania są 3 płyty DVD z filmem „KRÓL ŻYCIA” oraz 3 płyty DVD z filmem „KARBALA”

okladki- Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

- Konkurs trwa od 08.02.2016r. do 15.02.2016r. do godziny 15.00

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest

1) wybranie jednego spośród dwóch konkursowych tytułów
2) napisanie w komentarzu krótkiego uzasadnienia, czemu akurat dany film wybraliście, czemu akurat byście chcieli go obejrzeć, posiadać go w domowej filmotece.
3) oczywiście będzie miło, jeśli udostępnicie ten post :-)

Wyłonienie zwycięzcy konkursu

– laureaci zostaną wyłonieni przez stronę zazyjkultury.pl
Najciekawsze wg Nas uzasadnienia wygrywają.

– Wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej 3 dni od zakończenia konkursu.

- Nagrody zostaną rozesłane najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzców (licząc wyłącznie dni robocze).

- Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

- Uczestnik konkursu może wybrać film oraz uzasadnić swój wybór tylko jeden raz.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

- Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

- Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

- Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Autor: redakcja

18.02.2016